Co to jest zaprawa budowlana?

Zaprawę budowlaną zaliczyć można do chemii budowlanej i stosowana jest podczas budowania domów, zakładów przemysłowych i innych obiektów. Najczęściej zaprawa składa się z cementu lub wapna, a jej rodzaj dostosowuje się do miejsca, w jakim będzie ona używana.

Czym jest zaprawa budowlana?

Zaprawa budowlana to mieszanka cementowa lub wapienna, która należy zmieszać z wodą w celu otrzymania gęstej masy. Masa ta po zastygnięciu jest stabilnym i twardym materiałem, bez którego niemożliwe byłoby wybudowanie różnych obiektów. Zaprawa stosowana jest do różnych prac budowlanych i dobierana jest pod względem właściwości. Może być używana do wykonania posadzki, ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych.

Rodzaje zapraw budowlanych

Zaprawy ze względu na swoje rodzaje oraz właściwości użytkowe mogą być stosowane w różnych pracach budowlanych. Wyróżnić można następujące rodzaje zapraw:
– cementowa – składa się z cementu, piasku oraz wody łączonych ze sobą w odpowiednich proporcjach. Zaprawa ta jest ciężka w wykonaniu, a aby ułatwić sobie jej rozrabianie, dodać można do niej mączkę żużlową lub ciasto wapienne zmieszane z wodą,
– wapienna – powstaje z wody i wapna lub ciasta wapiennego oraz piasku. Zaprawa wapienna długo twardnieje, a na czas jej twardnienia ma pływ temperatura. Im cieplej, tym szybciej zaprawa twardnieje. Charakterystyczną cechą wapna jest odporność na wilgoć oraz czynniki atmosferyczne, a także jest ciepłochłonne,
– cementowo – wapienna – jest połączeniem zaprawy cementowej i wapiennej. Cechuje się wytrzymałością oraz łatwością w urabianiu, a także szybkim czasem twardnienia i wiązania. Jest to najczęściej stosowana zaprawa,
– gipsowa i gipsowo – wapienna – jest trudna w urabianiu, a proces ten można ułatwić, dodając do masy wapń. Zaprawa ta szybko się wiąże i nie jest odporna na wilgoć.